PADI Emergency First Response

Pierwsza i drugorzędna pomoc przedmedyczna

Kilka słów o programie

Szkolenie w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki PADI Emergency First Response uczy, co robić w krytycznych momentach między wystąpieniem sytuacji zagrażającej życiu, a przybyciem pogotowia ratunkowego.

Na szkoleniu dowiesz się, jak wykonywać resuscytację krążeniowo – oddechową przy użyciu specjalnego manekina i jak udzielać pierwszej pomocy, która łagodzi ból.

Nauczysz się oceniać różne urazy i choroby, przećwiczysz bandażowanie i szynowanie oraz zastosujesz nowe umiejętności w scenariuszu odgrywania ról.

Kurs PADI Emergency First Response składa się z 3 modułów:

 • PADI EFR Primary Care (CPR), czyli pierwsza pomoc przedmedyczna z użyciem automatycznego defibrylatora AED
 • PADI EFR Secondary Care (First Aid), czyli drugorzędna pomoc przedmedyczna
 • PADI EFR Care for Children, czyli pierwsza i drugorzędna pomoc przedmedyczna w przypadku ratowania życia i zdrowia dzieci

Każdy z modułów podzielony jest na część teoretyczną, praktyczną i scenariusze zdarzeń. Kurs łączy elastyczną samodzielną naukę z podręcznikami PADI EFR oraz szkolenie praktyczne z instruktorem. To Twój kurs w Twoim tempie. Ćwicz umiejętność, aż poczujesz się pewnie, zanim przejdziesz do następnej.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Weź udział w tym kursie, jeśli chcesz:

 • Nauczyć się resuscytacji krążeniowo – oddechowej
 • Poprawić swoje umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 • Być przygotowanym w sytuacji awaryjnej

Dodatkowo nauczysz się jak:

 • Reagować na różne choroby i urazy
 • Pomóc komuś, kto się dusi
 • Zająć się możliwym urazem kręgosłupa
 • Zastosować bandaże i szyny

Dodatkowe informacje

PADI Emergency Oxygen Provider

Ratownik tlenowy

Kilka słów o programie

Wiedza o tym, jak i kiedy podawać tlen ratunkowy, jest cenną umiejętnością, którą należy posiadać w przypadku zagrożenia nurkowego.

Kurs PADI Emergency Oxygen Provider przygotowuje Cię do zaoferowania pomocy i uczy rozpoznawać urazy nurkowe i choroby wymagające tlenu ratunkowego.

Zajęcia kończą się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Weź udział w tym kursie, jeśli chcesz:

 • Nauczyć się podawać tlen w nagłych wypadkach
 • Być przygotowany do oferowania pomocy nurkom
 • Zdobyć doświadczenie w obsłudze sprzętu tlenowego

Nauczyć się jak:

 • Określać, kiedy tlen jest konieczny do podania nurkowi
 • Pomóc nurkowi w przypadku podejrzenia choroby dekompresyjnej
 • Zmontować jednostkę tlenową i podawać tlen w nagłych wypadkach

Jak rozpocząć szkolenie z ratownika tlenowego?

Przeczytaj podręcznik PADI Emergency Oxygen Provider, a następnie spotkaj się z instruktorem w celu rozwijania umiejętności i praktycznego zastosowania.

Dowiesz się o urazach nurkowych, różnych rodzajach awaryjnego sprzętu tlenowego i względach bezpieczeństwa podczas korzystania z tlenu.

Przećwiczysz montaż i demontaż sprzętu tlenowego, aby szybko zareagować w sytuacji awaryjnej. Instruktor nauczy Cię, jak zakładać maskę i zawór inhalatora na żądanie.

Dowiesz się również, jak przymocować ratunkową maskę oddechową do jednostki tlenowej, aby reanimować nie oddychającego nurka.

Dodatkowe informacje

Cennik i opłaty

Hello.